Programy

Programy nauczania w przedszkolu

 1. Programy wychowania przedszkolnego zgodne z podstawą programową
 2. Programy wspomagające opracowane przez nauczycieli:
  • Program profilaktyczno-terapeutyczny "Chcę mówić poprawnie" - logopeda
  • Edukacja zdrowotna
  • Program prorodzinny
  • Program wychowawczy
  • Program adaptacyjny

Dobre praktyki

"Gimnastyka buzi i języka, szybko do mowy przenika". Program profilaktyczno-terapeutyczny "Chcę mówić poprawnie"

Mówienie, to naturalna potrzeba każdego człowieka. Jednak to niezwykle trudna sztuka, której trzeba się nauczyć. Dziecko od pierwszych dni życia przygotowuje swój aparat artykulacyjny do tej czynności, aby w siódmym roku życia rozwój mowy zakończyć. Jednak u wielu dzieci proces ten ulega wydłużeniu lub przebiega nieprawidłowo.

Z myślą o nich opracowany został program logopedyczny "Chcę mówić poprawnie", aby pomóc im jak najwcześniej osiągnąć prawidłową artykulację. Realizacja programu zapewne pozytywnie wpłynie na rozwój mowy wychowanków naszego przedszkola i przyczyni się do ich sukcesu szkolnego.
Klub Twórczych Rodziców

Dziecko jest nierozerwalną częścią Rodziny - bycie nauczycielem wymaga współpracy z całą rodziną dla lepszego poznania dziecka i wspierania go w rozwoju i edukacji. W dobrych, szczęśliwych rodzinach, w których każdy z członków czuje się kochany, zrealizowany i doceniony rodzą się i dojrzewają wspaniali ludzie. Współpraca z rodziną i doświadczanie radości wspólnego radowania się z efektów jest źródłem ogromnej satysfakcji. Dla radości i dumy, jaka pojawi a się w oczach dzieci kiedy oglądają na scenie własnych rodziców, którym wszyscy biją brawo i którzy także są szczęśliwi, warto poświęcić wiele wieczorów.
Warsztaty cyrkowe i pantomima

Cykliczne organizowanie spotkań i warsztatów dla dzieci, zabawy teatralne, udział w konkursach o takiej tematyce, zorganizowanie wystawy/konkursu. Podczas zabawy dzięki sztuce, jaką jest pantomima oraz zabawy cyrkowe, dzieci mają najlepszą okazję do rozwijania swojej wyobraźni ruchowej, wrażliwości i twórczego myślenia. Zajęcia prowadzą do poprawienia sprawności i koordynacji ruchowej każdego z uczestników.

Rozwijają także, szereg jego dyspozycji psychofizycznych, takich jak: spostrzegawczość, pamięć, koncentrację, szybką reakcję, orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, przy okazji spędzając czas doskonale się bawiąc. Tym zajęciom zawdzięczać możemy możliwość "wyjścia z cienia" dzieciom nieśmiałym, a także ukierunkowanie energii tych nadpobudliwych. Połączenie muzyki i ruchu, które jest obecne w pantomimie oraz zabawach cyrkowych, sprawia, że ruchy dziecka stają się bardziej płynne i kompatybilne.

Muzyka w sposób wręcz magiczny jest w stanie otworzyć wnętrze dziecka, pozwala mu przeżywać ją a zarazem odkrywać jego własne uczucia i emocje. Swobodny, improwizowany ruch przy muzyce ma wartość profilaktyczną i terapeutyczną w zakresie integracji ciała, umysłu i emocji.
EKOLOGIA- ważna sprawa

Każdy zdaje sobie sprawę jak istotna jest działalność proekologiczna we współczesnym świecie. Od zeszłego roku szkolnego dzieci z grupy IV interesują się ekologią i zagadnieniami z nią związanymi. Aktywnie uczestniczą w takich działaniach jak: pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii, segregują odpady , współuczestniczą w sprzątaniu ogrodu przedszkola, upiększaniu kącików zieleni, robieniu sałatek owocowych i warzywnych. Od początku roku uczestniczą w akcji "Z ogrodu powstało do ogrodu wraca". Biorą udział w ogólnopolskiej akcji Kubusiowi Przyjaciele Natury. Uczą się postaw proekologicznych wspierając działania charytatywne. Zbierają nakrętki, uczestniczą w akcji "Góra Grosza" dla potrzebujących dzieci, zbierają zużyte baterie i makulaturę. Dzieci czerpią radość i satysfakcję ze swojej działalności.
Konkursy z cyklu "Mamo, Tato zróbmy to razem!""

Konkursy te mają na celu zachęcić rodziców do wspólnej pracy i zabawy razem ze swoimi dziećmi i przedszkolem. Uczą współpracy, mają wpływ na rozwój osobowości dzieci. Pozwalają na znalezienie własnego sposobu na oddanie przeżyć, dodają odwagi i spontaniczności, wzmacniają wiarę w siebie. Nasze konkursy wyzwalają potrzeby i zainteresowania dziedzinami kultury i łączą to dziedzictwo z działaniami artystycznymi.

Tematy, które poruszamy w danym konkursie wzbudzają zainteresowanie naszych odbiorców (np. zainteresowanie się problemem dokarmiania ptaków, poznanie tradycji wielkanocnych, zapoznanie się z porami roku itp.). Są to tematy bliskie nam wszystkim, dlatego przyciągają rodziny, które chętnie angażują się do wspólnej pracy. Taka współpraca sprawia nam i dzieciom wiele radości.

Poprzez te konkursy chcemy propagować znaczenie edukacji kulturalnej w procesie wychowania młodego pokolenia. Te działania mogą być punktem wyjścia do szeregu innych działań umożliwiający realizację podstawy programowej. Konkursy pozwalają dzieciom rozwijać postawę twórczą i zainteresowanie różnymi dziedzinami kultury.
Podróż po wybranych krajach Unii Europejskiej

Cykliczne zajęcia dzięki którym dzieci mają możliwość poznania wybranych krajów Unii Europejskiej.

Działalność poświęcona tematyce europejskiej opiera się o programy edukacyjno-wychowawcze, których celem jest zainteresowanie dzieci problematyką europejską, przybliżenie tradycji i kultury wybranych krajów Unii Europejskiej oraz przygotowanie do życia w Zjednoczonej Europie. Dzięki realizacji projektu dzieci zapoznają się z kulturą i tradycją innych państw, poznają potrawy charakterystyczne dla danego kraju, wykonują doświadczenia, wzbogacają swój słownik o nowe słowa i informacje. Tworzą kąciki poświęcone omawianemu krajowi, w których znajdą się fotografie charakterystycznych miejsc, ciekawostki, foldery oraz eksponaty pochodzące z tych krajów. Poprzez zajęcia o tematyce unijnej umożliwiamy dzieciom poznanie wybranego kraju, jego stolicy, barw narodowych. Omawiając każde państwo przedszkolaki uczą się kilku popularnych zwrotów, wierszyka poznają charakterystyczne tańce a także autorów bajek, baśni czy opowiadań.

Dzięki temu przedsięwzięciu pragniemy rozwijać poczucie tożsamości regionalnej i narodowej jako podstawy tożsamości europejskiej, pokazać miejsca Polski i Europy we współczesnym świecie oraz zachęcać do poznawania życia innych narodów europejskich, ich kultury, języka oraz zachęcać dzieci do kreatywności, samodzielności i otwartości. Realizacja tego projektu przynosi dzieciom wiele korzyści a nauczycielom daje uczucie zadowolenia z podejmowanych działań.
"Dbam o zdrowie" - program edukacji zdrowotnejAdres przedszkola:
    Przedszkole nr 343
    Ul. Warszawska 53
    02-495 Warszawa
Telefon:(22) 667 93 66
Witryna WWW:www.przedszkole343.waw.pl
Adres email:p343@edu.um.warszawa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013