Dyrektor Przedszkola

Dyrektor Przedszkola
Pani Teresa Brzezińska
Nauczyciel: dyplomowany
Doświadczenie:
  • Od 01.09.2000 roku dyrektor Przedszkola nr 343 w Warszawie, ul. Warszawska 53
  • Od 01.02.1982 roku nauczyciel w Przedszkolu nr 137 w Warszawie, ul. Zagłoby 11

Wykształcenie:
  • Studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą
  • Mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
  • Studium Wychowania Przedszkolnego - kierunek: wychowanie przedszkolne
  • I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie wychowania przedszkolnego


Nauczyciele

Personel wspomagający

Personel wspomagający:

Harmonogram pracy nauczycieli

Nauczyciel Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Grupa I
Wychowawstwo: Ewelina Ręczkowska, Teresa Brzezińska
Ewelina
Ręczkowska
08:00-11:00 08:00-12:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-14:30
j. angielski
15:00-15:30
Teresa
Brzezińska
11:00-14:30
j. angielski
15:00-15:30
12:00-16:00      
Grupa II
Wychowawstwo: Milena Drożdżyńska, Dominika Głowacka
Dominika
Głowacka
07:00-12:00 08:00-13:00 08:00-13:00 13:00-18:00 12:00-14:00
j. angielski
14:30-17:30
Milena
Drożdżyńska
12:00-14:00
j. angielski
14:30-17:30
13:00-18:00 13:00-18:00 08:00-13:00 07:00-12:00
Grupa III
Wychowawstwo: Katarzyna Tymorek, Marlena Kalisiewicz
Katarzyna
Tymorek
07:30-12:30 12:30-17:30 13:00-17:30 07:30-12:30 07:30-13:00
j. angielski
Marlena
Kalisiewicz
12:30-13:00
j. angielski
13:30-18:00
07:30-12:30 07:30-13:00 12:30-17:30 13:30-18:00
Grupa IV
Wychowawstwo: Gabriela Wiśniewska, Monika Piotrowska
Gabriela
Wiśniewska
11:30-13:30
j. angielski
14:00-17:00
11:30-16:30 12:00-16:30 06:30-11:30 12:00-16:30
Monika
Piotrowska
06:30-11:30 12:30-17:00 06:30-12:00 11:30-16:30 06:30-12:00


Adres przedszkola:
    Przedszkole nr 343
    Ul. Warszawska 53
    02-495 Warszawa
Telefon:(22) 667 93 66
Witryna WWW:www.przedszkole343.waw.pl
Adres email:p343@edu.um.warszawa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013